Наукові співробітники Національного музею Революції Гідності

Оксана Анатоліївна ВАРА – історик, випускниця Київського славістичнного університету. Працює в Національному музеї Революції Гідності з 2018 року на посаді старшого наукового співробітника відділу науково-дослідної роботи. Фахівець із питань пам’яткоохоронної діяльності. Опікується пам’ятками Революції Гідності, провадить роботу з виявлення, дослідження та обліку їх. Розробляє науково-проєктну, облікову та проєктну документацію, спрямовану на забезпечення збереження, музеєфікацію тв регламентацію основних принципів використання й функціонування об’єктів культурної спадщини. Досліджує пам’яткознавчі питання, пов’язані з охороною пам’яток Революції Гідності. 

Вікторія Анатоліївна КОЛЕСНІКОВА – історик, кандидат історичних наук. Працює в Національному музеї Революції Гідності з 2017 року на посаді старшого наукового співробітника відділу науково-дослідної роботи за сумісництвом. Під час Революції Гідності була одним із координаторів громадської ініціативи "Бібліотека Майдану". Частина книжок Бібліотеки Майдану стала основою фонду бібліотеки Музею, зокрема колекція [МАЙДАН У КНИЖКАХ], яку волонтери "Бібліотеки Майдану" почали збирати ще у 2014 році. Опікується книгозбірнею Музею, розповсюджує видання Музею, бере участь у науково-дослідній роботі НМРГ. 

Віктор Сергійович КРИВОНОСОВ – випускник історичного факультету Запорізького національного університету. Працює в Національному музеї Революції Гідності з 2019 року на посаді наукового співробітника просвітницько-організаційного відділу. У колі наукових зацікавлень – питання історії Євромайдану в регіонах, сучасні інформаційні війни. 

Леся Володимирівна ОНИШКО – історик, кандидат історичних наук. Працює в Національному музеї Революції Гідності з осені 2018 року на посаді вченого секретаря. Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. У колі наукових зацікавлень – Голодомор, історія національно-визвольного руху на українських теренах і сучасних протестних рухів в Україні. Опікується усноісторичними проєктами Музею. 

Катерина Вікторівна РОМАНОВА – історик, кандидат історичних наук. Працює в Національному музеї Революції Гідності з 2018 року на посаді завідувача відділу науково-дослідної роботи. Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Європейського університету в Санкт-Петербурзі. Працювалав Музеї історії міста Києва (2007–2015), Центральному державному архіві зарубіжної україніки (2015–2018). У колі наукових зацікавлень – Українська революція 1917–1921 років, історія сучасних масових протестів в Україні, музеологія. 

Анастасія Віталіївна ГАЙДУКЕВИЧ-КАЧУРО – історик. Працює в Національному музеї Революції Гідності з 2022 року на посаді наукового співробітника відділу науково-дослідної роботи. Очолювала відділ музейної справи Українського інституту національної пам’яті (2015 – 2021). Співкуратор 10 виставкових проектів. В полі наукових інтересів – музеологія, практики експозиційної мови музеїв складної історії та "живої" історії.