Програма наукового форуму "Революція Гідності: на шляху до історії" (17–18 листопада)

Науковий форум
 "РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: НА ШЛЯХУ ДО ІСТОРІЇ"

 

Фокус-тема: "МАЙДАНИ І РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРАХ"

17–18 листопада 2022 року, онлайн

 

 

 

 

ПРОГРАМА

17 листопада

9:15–9:30 – реєстрація учасників наукового форуму

9:30–10:00 – відкриття наукового форуму. Вітальне слово: Ігор Пошивайло, Антон Дробович, Іван Патриляк, Сергій Квіт, Олег Турій

10:00–12:00 – перша сесія «МАЙДАН ЯК ПОДІЯ ТА ФЕНОМЕН У ВИМІРАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ»
Модератор – Лариса Якубова (Інститут історії України, Київ, Україна).
Віталій Лозовий (Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна). Майдани як каталізатори антиукраїнських дій Кремля: погляд крізь призму історичної політики.
Олена Петасюк (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна). Духовний феномен Євромайдану на тлі ментальних зрушень: історично-культурологічний вимір.
Анатолій Головка (Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна). Євромайдан та російсько-українська війна як чинники консолідації суспільного простору України.
Руслана Демчук (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна). Євромайдан як своєрідний запобіжник євразійського шляху.
Олександр Литвиненко (Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна). Майдан як акт прямої демократії на тлі кризи української державності.
Віра Гапоненко (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна).Наслідки Революції Гідності у дискурсі ефективності демократичних трансформацій.
Коментатори – Володимир Головко, Олександр Музичко, Сергій Янішевський.

12:00–13:30 – друга сесія «МАЙДАНИ Й РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ»
Модератор – Роман Горбик (Університеті Седертерн, Стокгольм, Швеція).
Наталія Стеблина (Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донецьк, Україна). Динаміка емоційності українського медійного дискурсу під час Революції Гідності та російсько-української війни.
Людмила Гарник (Державний біотехнологічний університет, Харків, Україна). Сакралізація, демонізація та популізм як інструменти впливу на колективне підсвідоме. 
Віолетта Дутчак (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Музика в інформаційному просторі: український досвід (від Майдану до російсько-української війни).
Ілля Коваль (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна). Революція Гідності та «русская весна» як апогей цивілізаційного протистояння української державності та «русского мира» в інформаційному вимірі.
Коментатори – Леся Боднарук, Володимир Волковський, Ганна Овсяницька.

13:30–14:00 – перерва

14:00–15:30 – третя сесія «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ, МАЙДАНИ ТА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК ВИКЛИКИ РОСІЙСЬКОМУ ІМПЕРІАЛІЗМУ»
Модератор – Леся Онишко (Національний музей Революції Гідності, Київ, Україна).
Сергій Здіорук (Національний Інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна). Український націоналізм у визвольній боротьбі проти російського імперіалізму.
Людмила Тарнашинська (Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАНУ, Київ, Україна). Українське шістдесятництво ХХ століття як предтеча Майданів ХХІ століття: вимір свободи.
Олеся Ісаюк (Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», Львів, Україна). Від Революції Гідності через війну за незалежність: спроба встановлення  логічних зв’язків у контексті визвольних рухів та модернізаційних революцій у країнах Європи.
Ярина Боренько (Університет Пердью, Пердью, США). Правозахисні рухи та(й) патріотизм 2013–2022 років. 
Василь Деревінський (Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна). Стяги Майданів: сенси та значення.
Коментатори – Марина Гогуля, Ігор Соляр.

15:30–17:00 – четверта сесія «МАЙДАНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ: ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПАРАДОКСИ»
Модератор – Тарас Пшеничний (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна).
Олексій Валевський (Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна). Процеси ціннісних трансформацій у громадській свідомості та формування нової соціокультурної ідентичності українців.
Юрій Тишкун (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна). Український Майдан у контексті теорії глобальної політики Джорджа Модельскі.
Віра Гапоненко (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, Україна). Наслідки Революції Гідності у дискурсі ефективності демократичних трансформацій.
Сергій Єкельчик (Університет Вікторії, Вікторія, Канада). Український історичний досвід ХХ та ХХІ століть у світлі концепції «революційних воєн».
Ižák Štefan (University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, Університет святих Кирила та Мефодія, Трнава, Словакія). “Banderites in Kyiv”: References to the Ukrainian radical nationalism in 20th century as legitimating? of Russian policies in Ukraine since Euromaidan («Бандерівці в Києві»: відсилання до українського радикального націоналізму у ХХ столітті як легітимація російської політики в Україні після Євромайдану).
Коментатори – Катерина Романова, Олег Турій, Олег Андрос.

17:00–18:00 –  презентація другого збірника матеріалів форуму-2020 «Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття».

 

18 листопада

9:45–10:00 – реєстрація учасників наукового форуму

10:00–11:30 – п'ята сесія «МАЙДАНИ Й РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА В СОЦІАЛЬНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ ВИМІРАХ» 
Модератор – Олександр Андрощук (Інститут історії України, Київ, Україна).
Віталій Нахманович (Музей історії міста Києва, Київ, Україна). Національно-визвольні чи ліберально-демократичні? До питання про характер українських Майданів.
Ксенія Мейта (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна). Майдан та війна в Україні: інтерсуб’єктивність у межових ситуаціях.
Юлія Івченко-Чехолка (Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна). Збереження національної пам’яті в умовах гібридної війни й воєнної агресії. 
Ольга Сидоренко (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна). Деінфантилізація українського суспільства як стратегія художніх прозових текстів про Революцію Гідності.
Оксана Пухонська (Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна). Революція Гідності як передтекст і текст літературного виміру пам’яті.
Коментатори – Федір Медвідь, Людмила Олійник, Лариса Коваленко, Богдан Коваленко.

11:30–13:00 – шоста сесія «КУЛЬТУРНА ТРАВМА У КОНТЕКСТІ МАЙДАНІВ ТА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ»
Модератор – Наталія Кривда (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна).
Алла Киридон (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», Київ, Україна). Кодування досвіду: Революція Гідності. Російсько-українська війна. Травма. Пам’ять.
Ганна Скорейко (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна). Майдан як відповідь на ціннісні розлами в українському суспільстві.
Тетяна Гуменюк (Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна). Характеристика подій Майдану крізь призму теоретичного інструментарію traumastudies
Jeffrey Stepnisky (MacEwan University, Edmonton, Alberta, Canada). Dignified Memory: The Maidan Museum as Response to Cultural Trauma (Гідна пам’ять: Музей Майдану як відповідь на культурну травму).
Коментатори – Віталій Огієнко, Юлія Курилова, Ольга Коляструк.

13:00–13:30 – презентація історичного календаря-брошури Музею Майдану "У поступі до свободи".

13:30–14:00 – перерва

14:00–15:30 – сьома сесія «ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАЙДАНУ Й РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ В МУЗЕЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ТА СВІТУ»
Модератор – Ігор Пошивайло (Національний музей Революції Гідності, Київ, Україна).
Тетяна Григоренко (Черкаський обласний краєзнавчий музей, Черкаси, Україна). Революція Гідності та російсько-українська війна в експозиції Черкаського обласного краєзнавчого музею.
Ігор Кулик (Галузевий державний архів Українського інституту національної пам'яті, Київ, Україна). «Комунізм = рашизм»: виставка про паралелі між злочинами комунізму та рашизму.
Юрій Пшеничний (Державний історико-культурний заповідник, Дубно, Україна). Революція Гідності – пересувна виставка Державного історико-культурного заповідника міста Дубна.
Наталія Кручук (Комунальний заклад культури «Музей пропаганди» Хмельницької обласної ради, Шепетівка, Україна). Доля Сергія Оврашка як приклад патріотизму.
Giovanni Ercolani (University of Murcia, Murcia, Spain). Art. Identity and the spirit of Maidan: the case of the Maidam Museum (Kyiv, Ukraine).
Коментатори – Анастасія Гайдукевич, Василь Рожко, Ганна Байкєніч.

15:30–17:00 – восьма сесія «(ПЕРЕ)ОСМИСЛЕННЯ ТА (РЕ)ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОДІЙ МАЙДАНІВ»
Модератор – Василь Стефанів (Український Католицький Університет, Львів, Україна).
Алла Арістова (Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», Київ, Україна). Екуменічні візії Майдану.
Юрій Олійник (Недержавний аналітичний центр «Українські студії стратегічних досліджень», Київ, Україна. Проростання теми антимосковської боротьби крізь українські Майдани.
Олена Бондарева (Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна). Сучасна українська драма про Майдани та новітню війну: трансформація художньої оптики.
Лілія Солодка (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка). Євромайдан як шлях переходу з минулого в майбутнє: українсько-німецька інтерпретація
Коментатори – Юрій Сиротюк, Володимир Гонський.

17:00–17:30 – Підбиття модераторами підсумків сесій
 


Регламент роботи:
Доповідь – до 15 хвилин
Обговорення у межах сесії – до 5 хвилин


Організатор: Національний музей Революції Гідності.
Партнери: Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Український католицький університет, Національний університет “Києво-Могилянська академія”.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Геннадій Боряк – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАНУ.
Антон Дробович – кандидат філософських наук, голова Українського інституту національної пам’яті.
Леся Онишко – кандидат історичних наук, учений секретар Національного Музею Революції Гідності.
Іван Патриляк – доктор історичних наук, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Ігор Пошивайло – кандидат історичних наук, генеральний директор Національного Музею Революції Гідності (голова оргкомітету).
Вікторія Романюк– кандидат наук із культурології, заступник директора Могилянської школи журналістики Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Олег Турій – кандидат історичних наук, проректор із зовнішніх зв’язків Українського католицького університету.

 

Завантажити програму форуму можна тут.