З барикад до музею: проблеми комплектування фондової збірки Національного музею Революції Гідності. Катерина Романова

Катерина Романова, кандидат історичних наук, завідувач відділу науково-дослідної роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

У статті розглянуто базові принципи комплектування музейної збірки Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні  – Музею Революції Гідності, що спираються на сучасні музеологічні концепції, пов’язані з комунікативною функцією музею та роллю музейного предмета як знака, за допомогою якого музей створює власний наратив та залучає до діалогу музейну аудиторію. Структуру фондової колекції представлено як своєрідне відображення структури історичного та соціального контексту, з яким безпосередньо пов’язано об’єкти, що стають музейними предметами.

Ключові слова: музей, музейний предмет, музейна комунікація, комплектування музейних фондів, Революція Гідності. 

Катерина Романова – історик, кандидат історичних наук. Працює у Національному музеї Революції Гідності з 2018 року на посаді завідувача відділу науково-дослідної роботи. Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Європейського університету в Санкт-Петербурзі. Працювала у Музеї історії міста Києва (2007–2015), Центральному державному архіві зарубіжної україніки (2015–2018). У колі наукових інтересів Українська революція 1917–1921 років., історія сучасних масових протестів в Україні, музеологія.

Kateryna Romanova, PhD, a Head of Research Department of the National Memorial to the Heavenly Hundred Heroes and Revolution of Dignity Museum.

Abstract. The article deals with the basic principles of collection program of the National Memorial Complex of Heroes of Heavenly Hundred – Museum of the Revolution of Dignity. The program are based on modern museological concepts related to the communicative function of the museum and the role of the museum object as a sign by which the museum builds its own narrative with the museum audience. The structure of the museum collection is presented as a reflection of the structure of the historical and social context with which objects as a part of the museum collection are directly related.

Keywords: museum, museum subject, museum communication, collection of museum funds, Revolution of Dignity.