Музей Революції Гідності: від ідеї до реалізації. Леся Онишко

Леся Онишко, кандидат історичних наук, учений секретар Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Статтю присвячено історії творення сучасного музею історичного профілю – Національного музею Революції Гідності. У фокусі – аналіз двох основних етапів постання музею та висвітлення їхніх характерних особливостей.

Ключові слова: Революція Гідності, Майдан, музей, реалізація, ідея, етап

Сьогодні в Україні налічується понад 500 музеїв із комплексним типом музейних колекцій, які розкривають історію України від найдавніших часів до сучасності. Усі вони перебувають у державному підпорядкуванні. Водночас активізація громадянського суспільства в Україні потребує якісно нового підходу до творення та розбудови музею, в центрі якого не лише історія, а й життя суспільства, задоволення його насущних потреб.

Своєрідним тестом для музейників України стали події осені 2013-го – зими 2014 року, які ввійшли в історію під назвою Революція Гідності. Масштаби масових протестів у столиці України та інших регіонах стали поштовхом до реалізації громадської ініціативи, яка згодом трансформувалася в організацію Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. 

Леся Онишко – історик, кандидат історичних наук. Працює у Національному музеї Революції Гідності з осені 2018 року на посаді вченого секретаря. Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка та Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. У колі наукових зацікавлень Голодомор, історія національно-визвольного руху на українських землях та сучасних протестних рухів в Україні. Опікується усноісторичними проєктами в музеї.

Abstract. This article is dedicated to the history of creation the modern historical museum - the National Museum of the Revolution of Dignity. The author is analyzing two main stages of museum organization and highlighting their distinctive features.

Keywords: Revolution of Dignity, Maidan, museum, implementation, idea, stages.