Круглий стіл "Майдан як постмодерна революція: проблеми термінології"

Круглий стіл на тему "Майдан як постмодерна революція: проблеми термінології"
 21 квітня 2021 року, 17.00–18.30

Перші два десятиліття ХХІ століття позначено в новітній історії не лише хвилею масових антиурядових протестів у різних країнах, спрямованих на демократизацію державних інституцій і суспільства, а й спричиненим цими протестами зародженням нових соціальних сенсів.

Однак перебування в парадигмі постмодерну, що характеризується високим ступенем релятивізму й домінуванням постправди як своєрідної політичної та інформаційної технології, призвело до розмитості зазначених сенсів і маніпулювання ними. Це повною мірою стосується й соціальних сенсів, пов’язаних із масовими протестами в Україні в листопаді 2013-го – лютому 2014 року, які в політично-громадському просторі визначають низкою понять і термінів, іноді протилежних за значенням, – від "революції" до "державного перевороту". 

Така ситуація потребує системного аналізу й обговорення у фаховому середовищі. Результатом цього має стати впровадження в науковий та, ширше, в суспільно-політичний простір чітких дефініцій для позначення масових протестів в Україні, що внеможливить спекуляції навколо сутності подій, які отримали назву "Революція Гідності".

Національний музей Революції Гідності ініціює низку круглих столів, під час яких за участі широкого кола фахівців із соціальних та гуманітарних дисциплін заплановано обговорити низку ключових понять і термінів, пов’язаних із подіями листопада 2013-го – лютого 2014 року.

Мета цього круглого столу – узгодити перелік термінів і понять для позначення подій, які відбувалися в Україні в листопаді 2013-го – лютому 2014 року, та закріпити за ними чітко визначені й науково обґрунтовані дефініції.

Очікувані практичні результати:
• досягти домовленості у фаховому середовищі щодо вживання термінів і понять для позначення процесів, пов’язаних із масовими протестами в Україні у листопаді 2013-го – лютому 2014 року, або чітко визначити та зафіксувати різні позиції учасників круглого столу задля пошуку узгодженого рішення;
• на основі погодженого термінологічного апарату розпочати в майбутньому роботу над проєктом "Енциклопедія Майдану".

Під час першого круглого столу заплановано обговорити терміни та поняття "революція", "революція нового типу", "Революція Гідності", "Майдан", "Євромайдан", "протестний рух", "рух опору", "масовий протест".

Основні питання для обговорення:
• Явище "революція" і визначення терміна "революція нового типу". Трансформація смислів: рушійні сили та сутнісні характеристики революцій нового типу.
• "Майдан" як родове поняття для сучасних протестних рухів в Україні. Євромайдан як революція прекаріату: pro & contra. Євромайдан як тригер Революції Гідності.
• "Протестний рух", "рух опору", "масовий протест": кваліфікація явища громадянського протесту.

Учасники круглого столу: 
Тетяна Бевз – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етносоціальних досліджень імені І. Ф. Кураса;
Кирило Галушко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії НАН України, координатор громадського просвітницького проєкту "LIKBEZ. Історичний фронт";
Володимир Головко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії НАН України;
Сергій Єкельчик – доктор історичних наук, професор, Університет Вікторії (Канада);
Марія Кармазіна – доктор політичних наук, професор, завідувачка відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етносоціальних досліджень імені І. Ф. Кураса;
Алла Киридон – доктор історичних наук, професор, директор державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво";
Тарас Кузьо – доктор політичних наук, професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", старший науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин Школи фундаментальних міжнародних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса;
Станіслав Кульчицький – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту історії НАН України;
Євген Магда – кандидат політичних наук, доцент Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
Віталій Нахманович – провідний науковий співробітник Музею історії міста Києва, відповідальний секретар Громадського комітету для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру;
Леся Онишко – кандидат історичних наук, учений секретар Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності;
Катерина Романова – кандидат історичних наук, завідувачка відділу науково-дослідної роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності;
Юрій Сиротюк – політик, член Всеукраїнського об’єднання "Свобода", директор центру "Українські студії стратегічних досліджень", народний депутат VII скликання;
Лариса Якубова – доктор історичних наук, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувачка відділу історії України 20–30-х років ХХ століття Інституту історії НАН України.

Модерує Яна Примаченко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Регламент роботи: виступи в межах круглого столу – до 5 хвилин.

До участі у круглому столі запрошуються історики, філософи, політологи, правники, культурологи та безпосередні учасники масових протестних акцій новітнього періоду в Україні.