Майдан у контексті світових протестних рухів. Розпочато приймання заявок на участь у науковому форумі "Революція Гідності: на шляху до історії"

Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття обговорять на науковому форумі "Революція Гідності: на шляху до історії", який ініціює Національний музей Революції Гідності.

Цьогоріч форум буде сфокусовано на революціях доби постмодерну. Форум заплановано провести 19–20 листопада 2020 року у Києві. Нині розпочато приймання заявок.


 

Революція Гідності стала унікальним явищем новітньої історії не лише України, а й усього світу, що, безумовно, вплинуло на сучасну геополітичну ситуацію. З іншого боку, події листопада 2013-го – лютого 2014 року є частиною глобального контексту, пов’язаного з протестними рухами останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ століття не лише на теренах колишнього європейського соцтабору, а й у країнах Азії, Північної Африки та Північної Америки. Через специфіку цих подій, які визначаються назагал як революційні, було порушено питання про зміну наукової парадигми теорії революції, і фахівці у галузі суспільних дисциплін мали переглянути сутнісні й основні характеристики революції як історичного та соціального феномена, що є поштовхом до трансформації суспільства.

2019 року Національний музей Революції Гідності із низкою партнерів зініціював проведення наукового форуму з метою виявлення досліджень про Революцію Гідності, активізації й синхронізації зусиль різних інституцій та окремих учених для закріплення теми Революції Гідності в історичному дискурсі. У ньому взяли участь близько сотні вчених з України, Канади, Польщі.

Науковий форум, 2019

Цьогорічний науковий форум присвячено темі революцій нового типу, історіографії та методології досліджень протестних рухів, їхніх типологічних і генетичних зв’язків, сутнісних характеристик, причин, перебігу, специфіки, наслідків, а також термінології включно з дефініцією самого поняття "кольорова/оксамитова революція" для позначення явищ такого плану.

Фокус-тема: "Революції доби постмодерну: Майдан у контексті світових протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття".

Форум має на меті проаналізувати особливості та значення протестних рухів в Україні, інших країнах Європи, Азії, Північної Африки та Північної Америки; обговорити проблеми термінології для коректного та науково обґрунтованого визначення таких суспільно-політичних явищ; активізувати обмін досвідом у сфері досліджень протестних рухів новітньої доби українськими й закордонними фахівцями; залучити Революцію Гідності до ширших історичних і геополітичних контекстів та наративів.

Тематичні напрями форуму:

– історіографія теорії революції нового типу та протестних рухів кінця ХХ – початку ХХІ століття;

– методологія дослідження протестних рухів новітньої доби;

– термінологія протестних рухів / кольорових революцій: поняття та дефініції;

– семіотика революційних подій як генератора нових соціальних смислів;

– типологія сучасних революцій: спільне, відмінне, контраверсійне.

До участі у форумі запрошуються історики, соціологи, політологи, філософи, етнологи, правники, філологи, музейники, культурологи та інші дослідники теми протестних рухів / кольорових (оксамитових) революцій постмодерної доби.

Заявки на участь у форумі та резюме доповідей (до 300 слів) просимо надсилати до 15 вересня 2020 року. Форму заявки заповнюйте за посиланням.

Завантажити інформацію про науковий форум.

Резюме доповідей разом із програмою буде опубліковано до початку наукового форуму.

За його результатами планується видання збірника матеріалів.

Організатори залишають за собою право відбору заявок та включення їх до програми форуму.

Заявки, оформлені без дотримання вказаних вимог і надіслані після зазначеного терміну, буде відхилено.

Участь у форумі не потребує організаційного внеску.

Проїзд, проживання, харчування – за рахунок учасників форуму.


Партнери: Український інститут національної пам’яті, Інститут історії України НАНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Український католицький університет.

Додаткова інформація: +38 067 793 64 75naukforum2020@gmail.com

ПОДІЯ на фейсбук-сторінці Музею.