Вакансії

 

Шукаємо мотивованих енергійних професіоналів!

 

Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності оголошує пошук кандидатів на заміщення вакантних посад:

  • Секретар адміністративний

Кваліфікаційні вимоги: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки. Досвід роботи на відповідній посаді не менше 2 років

Додаткові вимоги: вільне володіння англійською мовою, навички роботи з офісними програмами Microsoft Office.

Функціональні обов’язки: виконання функцій, що включають організаційно-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності музею, ведення діловодства, виконання роботи з підготовки засідань і нарад, ведення і оформлення протоколів засідань і нарад, зустріч делегацій, відвідувачів музею, виконання розпоряджень Генерального директора музею.

  • Фахівець І категорії  з публічних закупівель сектору юридичної служби

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця з публічних закупівель II категорії: для магістра, спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років.

Знання чинного законодавства в сфері публічних закупівель, особливостей підготовки та складання тендерної документації замовником закупівель, порядку проведення публічних закупівель та оприлюднення інформації про їх проведення.

Функціональні обов’язки: складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі»; аналіз виконання договорів, укладених згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»; моніторинг змін у законодавчому і нормативному забезпеченні функціонування системи публічних закупівель в Україні; надання пропозицій щодо закупівель робіт і послуг; підготовка тендерної документації проведення закупівель робіт і послуг (ведення та складання протоколів, листування, тощо); оприлюднення інформації про закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу; надання роз’яснень щодо тендерної документації, внесення змін до неї та розміщення її в електронній системі закупівель; підготовка договорів за результатами публічних закупівель; оприлюднення річних планів закупівель та змін до нього шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

  • Головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

 

Кваліфікаційні вимоги. повна вища освіта в галузі економіки та фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж бухгалтерської роботи на посадах керівників нижчого рівня: для магістра-не менше 2 років, для спеціаліста- не менше 3 років.

Повинен знати: повинен знати законодавство України з питань правових засад регулювання господарської діяльності музеїв; положення(стандарти) бухгалтерського обліку в бюджетному секторі та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку, форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно -мат.та інших цінностей.

Функціональні обов’язки: забезпечує ведення бухгалтерського обліку Музею як бюджетної установи з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених законодавством про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні; організовує роботу відділу бухгалтерського обліку; здійснює контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; забезпечує складання бюджетної, фінансової та іншої звітності Музею, зокрема до органів вищого рівня; підготовка бюджетних запитів, паспортів бюджетної програми, кошторисів, розрахунків до кошторисів; забезпечує перерахування податків та зборів, проводить розрахунки з іншими контрагентами відповідно до договірних зобов'язань; забезпечує перевірку первинних та інших документів; погоджує проекти договорів про повну матеріальну відповідальність..

 


Загальні вимоги до всіх кандидатів:

  • вільне володіння державною мовою;
  • комунікативні навички.

Пошуковцям необхідно заповнити анкету:

Довідки за е-адресою: maidanmuseum@gmail.com