Відбирають претендентів на державні стипендії імені Героїв Небесної Сотні

Державні іменні стипендії чекають на молодих учених. На здобуття цих стипендій висуваються наукові, науково-педагогічні працівники, аспіранти та докторанти.

Вік претендентів не може перевищувати 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються у докторантурі, та 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижчу від другого – магістерського рівня.

Претендентів обирає спеціальна конкурсна комісія. Вона розглядає документи, що надійшли від закладів вищої освіти, наукових установ, рад молодих учених при органах виконавчої влади та перевіряє їх на відповідність вимогам Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Склад комісії формується за поданням ГО "Родина Героїв “Небесної Сотні”. Іменами полеглих майданівців названо номінації стипендій.

Наразі відбір претендентів відбувається за такими номінаціями:

• стипендія імені Дмитра Максимова;
• стипендія імені Назарія Войтовича;
• стипендія імені Романа Гурика; 
• стипендія імені Устима Голоднюка; 
• стипендія імені Юрія Поправки. 

Обов’язково умовою для здобуття стипендії є вагомі наукові результати в науковому напрямі, в якому працює або навчається претендент. Результатів має бути щонайменше три. Ними можуть бути монографії, наукові статті, зокрема опубліковані у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), а також наукові доповіді, охоронні документи на інтелектуальну власність, науково-методичні документи, звіти. Результатом може бути й активна громадянська позиція претендента щодо захисту демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів держави, її європейського вибору та щодо формування національної самосвідомості, гідності йпочуття патріотизму.

До 4 листопада 2020 виші, наукові установи, ради молодих учених при органах виконавчої влади мають подати до директорату науки та інновацій МОН документи, перелік яких визначено Положенням.

До 13 листопада конкурсна комісія з відбору претендентів визначить перелік конкурсантів, рекомендованих до призначення державних іменних стипендій. Результати конкурсу буде оприлюднено до 20 листопада.

Стипендії призначаються за вагомий внесок у розвиток української науки як важливого складника захисту національних інтересів України, внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері науки й освіти. Їхня мета – увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні.

Стипендії започатковано 2017 року з ініціативи Президента України.